نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه دانشکده الهیات

کتابخانه دانشکده الهیات


کتابخانه دانشکده الهیات

کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال ۱۳۵۷ تأسیس گردید. درآغاز به سبب نوپایی کتابخانه، نظم لازم و مطابق با سیستم های کتابداری بر کتابخانه حاکم نبود و کتابها براساس موضوع طبقه بندی می‌گردید و برای هرکتاب کارتهایی تهیه می شد که فقط شامل اطلاعات فهرست توصیفی آن بود. کتابخانه در حدود ۱۲ هزار نسخه کتاب داشت که هیچکدام فهرست نشده بودند. محل کتابخانه، فضایی با مساحت۴۵۰ متر مربع در ساختمان مرکزی دانشگاه - محلی که به دانشکده الهیات اختصاص داشت - بود. 

در این سالها بخشهای مرجع، امانت، مطالعه و مطبوعات کتابخانه همه در یک فضای کوچک و به صورت تفکیک نشده قرار داشت و اساسا با این وضعیت امانت دادن کتاب به صورت سنتی و با تکیه بر حافظه کتابدار و گاهی استفاده از برگه دان انجام می گرفت و از این رو بازیابی کتاب بسیار مشکل بود. کتابها نیز در ابتدای ورود به کتابخانه در دفتری ثبت شده و بدون فهرست نویسی، در قفسه ها قرار می‌گرفتند.                                                                                                  

با همت و پشتکار کتابداران و پرسنل کتابخانة دانشکده و پشتیبانی ریاست محترم دانشکده، در مرداد ماه سال ۱۳۷۹ تصمیم گرفته شد کتابخانه به صورت سیستم کنگره امریکا فهرست نویسی گردیده و سیستم ماشینی جایگزین سیستم دستی گردد. با به کارگیری ۳ دستگاه رایانه در مرداد ماه ۱۳۷۹ و همکاری ۳ نفر دانشجوی رشته کتابداری با کارکنان کتابخانه شامل ۳ نفر خانم و۲ نفر آقا و همکاری ۲ نفر کتابدار از دانشکده علوم تربیتی و دامپزشکی ورود اطلاعات از طریق بانکهای اطلاعاتی کتابخانة ملی و کتابخانة مرکزی شروع شد. اطلاعات از طریق سیستم برنامه‌ای پارس آذرخش تحت DOS وارد رایانه شد و کتابهایی که فهرست نشده بود فهرست گردید و اطلاعات آنها به سیستم رایانه وارد گردید. کار ورود اطلاعات از مرداد سال ۱۳۷۹ شروع و تا پایان سال ادامه داشت ، در این مدت کتابخانه در ساختمان مرکزی دانشگاه باقی ماند ولی سایر بخشهای دانشکده به ساختمان جدید(کنونی) منتقل گردید. مرحومه خانم سلیمانیان از افرادی بود که در این ایام به پرسنل کتابخانه پیوست که متأسفانه پس از سه ماه به علت بیماری دار فانی را وداع گفت. رایانه‌ای کردن سیستم توسط کارکنان کتابخانه بدون چشمداشت مادی و صرفاً از سر شوق و علاقه صورت گرفت.

در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ کتابخانه به ساختمان جدید منتقل گردید و با جدا سازی بخش مرجع از بخش مخزن ، کتابخانه شمایل اصولی گرفت. از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۰ حدود ده هزار نسخه به مجموعه کتابخانه افزوده شده و تعداد پرسنل آن به شش نفر رسید. از سال ۱۳۸۰ امکانات سرویس دهی کتابخانه افزایش یافته و تعداد ده دستگاه رایانه جهت ارائة خدمات در اختیار کتابخانه قرار گرفت. در حال حاضر، امانت دادن کتاب و کلیة امور مربوطه به صورت رایانه ای انجام می گیرد و برای این کار، یک دستگاه به عنوانserver ، ۳ دستگاه مختص میز امانت و ورود اطلاعات، یک دستگاه مختص بخش مرجع و ۴ دستگاه جهت جستجو و تقاضای دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد. قابل ذکر است که در سال ۱۳۸۳ سیستم اطلاعات از برنامة تحت dos به برنامة تحت ویندوز پارس آذرخش تغییر یافته است و اکنون سامانه کتابخانه، تحت وب پارس آسا در دسترس همگان قرار دارد.

کتابهای فارسی و عربی این کتابخانه تا پایان بهمن ماه سال 1397 حدود 39 هزار جلد و کتابهای لاتین آن حدود 448 جلد است و ۲۳ عنوان نشریة فارسی، یک عنوان نشریة عربی و ۹ عنوان نشریة لاتین نیز در کتابخانه قابل دسترسی است. اضافه بر آن، تعداد قابل توجهی CD (لوح فشرده) کتاب نیز برای امانت و بهره برداری در سایتهای دانشکده، در کتابخانه موجود است.   

همکاران محترم در کتابخانه دانشکده الهیات:

1- سرکار خانم مرادی- سرپرست کتابخانه

2- سرکار خانم میاه

3- جناب آقای شرکاء