معاون آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : خیریه عچرش

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی

تلفن داخلی: 4811

 

آشنایی با معاون آموزشی دانشکده:

دکتر خیریه عچرش در خردادماه 1341 در شهرستان اهواز دیده به جهان گشود. ایشان در سال 1366 مدرک کارشناسی و در سال 1369 کارشناسی ارشد خود را در رشته زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود و در سال 1370 به استخدام دانشگاه شهید چمران اهواز در آمد و سپس تحصیلات خود را در مقطع دکتری در همان رشته در دانشگاه تهران ادامه داد و در سال 1383 موفق به اخذ درجه دکتری گردید.

از سوابق مدیریتی دکتر خیریه عچرش، می توان به مدیریت گروه زبان و ادبیات عربی و معاونت پژوهشی دانشکده اشاره کرد. ایشان از بهمن ماه 97 به عنوان معاون آموزشی دانشکده به انجام امور محوله و با مرتبه دانشیاری به امر تدریس اشتغال دارد.

حوزه معاونت آموزشی

شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده

شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده متشکل از رئیس، معاونان و مدیران گروه‌های آموزشی بوده و اهم وظایف آن عبارتند از: برنامه‌ریزی به منظور ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوبات معاونان آموزشی، پژوهشی، اداری و دانشجویی دانشگاه، تدوین سیاست‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ها با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه، بررسی و تصویب تقاضاهای فرصت مطالعاتی و طرح‌های پژوهشی اعضاء هیأت علمی، هماهنگی میان گروه‌ها در ارائه دروس، بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد شرایط و میزان پذیرش دانشجو می‌باشد.

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:

این شورا متشکل از رئیس دانشکده، معاون آموزشی ، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و مدیران 3 گروه آموزشی (زبان و ادبیات عرب ، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قرآن و حدیث) است و کلیه برنامه های مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را تدوین و مورد اجرا قرار می دهد.

اهم وظایف معاونت آموزشی

ـ‌ اداره‌ تمامی امور آموزشی دانشکده

ـ ادار‌ه‌ تمامی امور دانشجویی دانشکده

ـ مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی دانشکده با کمک و مشورت شورای آموزشی و پژوهشی

ـ مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده طبق مقررات مربوط به آن و اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی در دانشکده

ـ تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده

ـ نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی در گروه‌های آموزشی دانشکده

ـ اداره‌ی تمامی امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده

- نظارت بر اجرای آزمون‌های نیمسال و پایانی

- نظارت بر حضور و غیاب دانشجویان و اساتید