درباره گروه

در تاریخ‌ علم‌ و اندیشه ،‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ حقیقت‌ و آگاهی‌ از راز هستی‌ و آفرینش ،‌ دو راه‌ اصلی‌ و اساسی‌ تشریح شده است : راه‌ عقل‌ و راه‌ عشق‌ . در تاریخ‌ فلسفه‌ و عرفان‌ اسلامی‌ نیز این‌ دو راه‌ وجود دارد و برای‌ کشف‌ حقیقت‌ ، هر دو روش‌ کشف‌ و شهود و استدلال‌ و منطق‌ مورد توجه‌ بوده‌ است‌ . در این‌ میان‌ طرفداران‌ اصالت‌ عقل ،‌ معتقدند که‌ می‌ توان‌ با استدلال‌ و برهان‌ به‌ معرفت‌ و شناخت‌ رسید و از راز آفرینش‌ آگاهی‌ یافت‌ . اعتقادی‌ که‌ در گرایش‌ فلسفه‌ و حکمت‌ اسلامی‌ نیز با آن‌ روبرو می‌ شویم‌ .

در این رشته دانشجویان با فلسفه‏ اسلامی آشنا می شوند و به روش های مقابله با تفکرات الحادی آگاهی خواهند یافت . فارغ ‏التحصیلان رشته فلسفه و حکمت اسلامی ، در زمینه معارف اسلامی و دفاع در برابر شبهات اعتقادی توانا خواهند شد . شناخت منطق و عرفان نیز از دیگر توانایی های فارغ ‏التحصیلان این دوره است . در این رشته توانایی‌ در زمینه علوم قرآنی ، علوم عربی و انسانی و زبان خارجی اهمیت دارد و قدرت تحلیل و استدلال کافی در مسائل فکری و اعتقادی به پیشرفت تحصیلی دانشجو بسیار کمک خواهد کرد ، زیرا برای بررسی بسیاری از مسائل فرد باید منطقی بوده ، مسائل را به دور از تعصب و با شیوه‌های علمی بررسی کند .