درباره گروه

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در سال 1371 با پذیرفتن دانشجو در دوره شبانه و مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود و از سال 1375 دوره روزانه این رشته نیز فعال گردید. در سال های 1378 تا 1380 پذیرش دانشجوی شبانه متوقف گردید و از سال 1381 تا 1383 مجدداً در این دوره دانشجو پذیرفته شده است.

این گروه، در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشجو می پذیرد