نمودار سازمانی

رشته های آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مقطع کارشناسی

1- زبان و ادبیات عربی

2- مترجمی زبان عربی- پذیرش از مهر 1396

3- علوم قرآن و حدیث

4- فقه و مبانی حقوق اسلامی

5- فلسفه و حکمت اسلامی

مقطع کارشناسی ارشد

 

1- زبان و ادبیات عربی

2- علوم قرآن و حدیث

3- فقه و مبانی حقوق اسلامی

4- فلسفه و حکمت اسلامی- پذیرش از بهمن 1395

5- آموزش زبان عربی- پذیرش از مهر 1403

مقطع دکتری

1- زبان و ادبیات عربی

2- علوم قرآن و حدیث- پذیرش از مهر 1396

 

 

اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403- 1402

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

مربی آموزشیار

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

-

4

4 2 5 7 3 10 13 - - - - - - 5 19 24
 
 

سمینارهای داخلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

1399-1387

عنوان سمینار

تاریخ برگزاری

عنوان برگزارکننده

استدعاء التراث الإسلامی فی روایة ثرثرة فوق النیل لنجیب محفوظ

9/12/91

دکتر عموری

الشعر السیاسی الساخر عند احمد مطر

23/1/93

دکتر عموری

موتیف شخصیة نوح (ع) فی شعر أدیب کمال الدین

3/1/94

دکتر  عموری

هرمنوتیک و فهم متون دینی

10/12/87

دکتر شمخی

الهی یا بشری بودن وحی، مهمترین مبنی در تفسیر کتاب مقدس و قرآن

8/11/87

دکتر شمخی

 

 

ردیف

ارائه دهنده

موضوع سمینار

زمان

1

دکتر نعیم عموری

موتیف شخصیة نوح(ع) فی شعر أدیب کمال الدین در  تاریخ

30/1/94

2

دکترنعیم عموری

دراسة فی النقد النفسی عند زکی مبارک و عبدالحسین زرین کوب در تاریخ

22/9/94

3

دکتر محمود شکیب انصاری

زبان شناختی عربی در قرآن

23/9/94

 

 

 

ردیف

ارائه دهنده

موضوع سمینار

زمان

1

دکتر عباس یدالهی فارسانی

عماد الدین الاصفهانی و الادب العربی

شنبه

20/09/95

ساعت 14-12

2

دکتر نعیم عموری

رثاء الزوجه فی الشعر العربی و الفارسی ،جریر بن عطیه و خاقانی شروانی نموذجاٌ علی ضوء المدرسه الامریکیه

یکشنبه

21/09/95

ساعت 12-10

3

دکتر الخاص ویسی- عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اهواز

کاربست رویکردهای زبان شناسی معاصر در رمز گشایی متون دینی

سه شنبه

23/09/95

ساعت12-10

4

دکتر ولی بهاروند

چالش های بازار کار دانش آموختگان رشته زبان و ادبیات عربی ، ریشه ها  و راه حل ها

سه شنبه

23/09/95

ساعت 14-12

5

دکتر جعفر نکونام-دانشیار دانشگاه قم

کارگاه مقاله نویسی

چهارشنبه

24/09/95

ساعت 12-10

6

دکترحسین آقایی جنت مکان  - عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

آقای قیاس وند معاونت قضایی دادگستری کل استان خوزستان

با حضور آقای یهروزی رئیس کل دادگستری استان خوزستان

نشست تخصصی فقهی - حقوقی

یکشنبه

21/09/95

ساعت 14-12

7

                  تجلیل از اساتید بازنشسته دانشکده

دوشنبه

22/09/95

ساعت 14-12

 

 

 

ردیف

ارائه دهنده

موضوع کارگاه

زمان

1

دکتر نعیم عموری

دانشکده الهیات

تحدیات الادب المقارن ،المدرسه الفرنسیه

شنبه18/9/96

ساعت 14-12:30

2

دکتر مجید معارف

دانشگاه تهران

تدبر در قرآن

یکشنبه19/09/96

ساعت 10-8

3

دکتر ولی بهاروند

دانشکده الهیات

ترجمه متون مطبوعات عربی

یکشنبه 19/9/96

ساعت 14-12:30

4

دکتر عباس امام

دانشکده ادبیات

اصول ترجمه

دو شنبه20/09/96

ساعت 14-12:30

5

دکتر قاسم بستانی

دانشکده الهیات

آشنایی با نرم افزار المکتب الشامله

سه شنبه21/09/96

ساعت 10-8

6

دکتر محسنی نژاد

دانشگاه تهران

روش آموزش عربی و مهارت های زبان

سه شنبه21/09/96

ساعت 12-10

7

دکتر محمد رضا حمیدی

دانشکده الهیات

آشنایی با نرم افزار های فقهی

سه شنبه 22/09/96

ساعت 14-12:30

8

دکتر مینا شمخی

دانشکده الهیات

نظام های چند معنایی در تفسیر متون مقدس

چهارشنبه 22/09/96

ساعت 12-10

 

 

 

ردیف

ارائه دهنده

موضوع کارگاه

زمان

1

دکتر علی محمد حسین زاده

دانشکده الهیات

پروپوزال نویسی

یکشنبه  25/9/97

ساعت 10-8

2

دکتر حامد خانی ( مهروش

دانشگاه گرگان

برنامه ریزی استراتژیک پژوهش در علوم اسلامی

یکشنبه25/09/97

ساعت 16-13

3

دکتر عبدالحسین رضائی راد

دانشکده الهیات

ارائه کرسی بازخوانی اصل هشتم قانون  اساسی با توجه به تجربیات انقلاب اسلامی

دوشنبه 26/9/97

ساعت 12-10

4

دکتر محمد رضا حمیدی

دانشکده لهیات

افق های پیش رو ی رشه فقه و مبانی حقوق

دو شنبه 26/9/97

ساعت 14-12:30

5

دکتر نعیم عموری

دانشکده الهیات

تحدیات الادب المقارن المدرسه السلافیه الروسیه

( چالش های ادبیات تطبیقی مکتب سلافی روسی)

سه شنبه 27/9/97

ساعت12-10

6

دکتر نانسی ساکی

دانشکده الهیات

مقاله نویسی

سه شنبه27/09/97

ساعت  14-12:30

 

 

ردیف

ارائه دهنده

موضوع کارگاه

زمان

1

دکتر محمد حسین گنجی

خویشتن داری و مدارا در اندیشه مولانا

دو شنبه 25/9/98         ساعت 11

2

دکتر عبدالحسین رضائی راد

کارگاه لایحه نویسی

دوشنبه 25/9/98         ساعت 14-12:30

3

دکتر علی محمد حسین زاده

فلسفه فقه ؛ چیستی ، امکان و مسائل آن

دوشنبه25/9/98           ساعت 16-14

4

دکتر قاسم بستانی

کارگاه مقاله نویسی

سه شنبه 26/9/98        ساعت 14-12:30 

5

دکتر نعیم عموری

النقد النفسی العربی و الفارسی ( دراسه مقارنه)

(پژوهشی تطبیقی در نقد روانشناختی عربی و فارسی)

سه شنبه 26/9/98        ساعت 14-12:30  

6

دکتر عارف بشیری

آشنایی با نرم افزار جامع فقه اهل بیت

چهارشنبه 27/9/98 ساعت 12-10

7

دکتر سید فرزاد حسینی

فقه و پزشکی قانونی

سه شنبه 26/9/9           ساعت 12-10

8

دکتر حامد خانی(مهروش) -دانشگاه گرگان

برنامه ریزی استراتژیک پژوهش در علوم اسلامی

شنبه 23/9/98           ساعت 14-12:30

9

دکتر صیته علی فیصل نقادان العذبه -دانشگاه قطر

    التناص الفنی فی المقامات الحریری

(روابط بینامتنی هنری در مقامات حریری)

یکشنبه 24/9/98        ساعت 14-12:30

 

 

 

ردیف

ارائه دهنده

موضوع کارگاه

1

دکتر محمد رضا حمیدی

چالش های فقهی حقوقی مهریه های هنگفت

2

دکتر علی محمد حسین زاده

رهیافت های الهیاتی و فلسفی در مسئله بلایای فراگیر(کرونا)

3

دکتر علی محمد حسین زاده

عوامل رشد مسئولیت اخلاقی در مقابله با بلایای فراگیر (کرونا)

4

دکتر عباس یدالهی فارسانی

ملامح المقاومه فی شعر الاردنی الحدیث (د.ایمن العتوم نموذجا)( هفته پژوهش)

5

دکتر مینا شمخی

جریان شناسی تفسیر باطنی در ادیان ابراهیمی

6

دکتر نعیم عموری

دکتر امینه محمد ابراهیم عیسی

الادب المقارن و قنوات الاتصال بین الادبین العربی و الفارسی

7

دکتر عبدالحسین رضایی راد

 

فوریت های دادرسی در حقوق اسلامی

8

دکتر خیریه عچرش

ادب المقاومه فی الشعر العربی اسره طوقان انموذجا

9

دکتر نانسی ساکی

بررسی شواهد درون متنی قرآن بر اثبات تاریخیت قرآن و نقد خاورشناسان

 
 

کارگاه­ها و سمینارهای درون مرزی با حضور مهمانان خارجی

 

 

 

 

 

 

1-کارگاه

بین المللی23/2/97

 

 

 

 

2-کارگاه

بین المللی24/2/97

 

 

 

 

3- وبینار بین المللی 26/8/98

 

 

4-وبینار بین المللی16/9/99

1-کارگاه بین المللی «آموزش زبان عربی به غیر عرب زبانان در قرن 21 ، تحلیل نکات چهارگانه قوت و ضعف و فرصت و تهدید ( تحلیل سوات)» با حضور دکتر رزاق عبدالامیر مهدی الطیار و سرکار خانم دکتر تغرید کظوم حسین الخالدی از دانشگاه بغداد از کشور عراق مورخ 23/2/97  توسط گروه زبان و ادبیات عربی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزارشد.

2-کارگاه بین المللی « بحران هویت در ادبیات معاصر با توجه به رویکرد های ادبیات تطبیقی»با حضوردکتر علی مجید داود البدیری  از دانشگاه بغداد از کشور عراق مورخ 24/2/97 توسط گروه زبان و ادبیات عربی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزارشد.

3-.وبینار بین المللی « التناص الفنی فی مقامات الحریری ( روابط بینامتنی هنری در مقامات حریری)» با حضورسرکار خانم دکتر صیته علی فیصل نقادان العذبه از دانشگاه قطرمورخ 26/8/98 توسط گروه زبان و ادبیات عربی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد

4-وبینار بین المللی «  الادب المقارن و قنوات الاتصال بین الادبین العربی و الفارسی » با حضورسرکار خانم دکتر امینه محمد ابراهیم عیسی از دانشگاه دمنهور مصر مورخ 16/9/99 توسط گروه زبان و ادبیات عربی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد

 

 

 

طرح‌های تحقیقاتی دانشگاهی

1394-1386

عنوان طرح

همکاران

تاریخ خاتمه

تعریب پورتال دانشگاه شهید چمران اهواز با موضوع علوم انسانی دکتر نعیم عموری 1399

بررسی اجمالی آراء و افکار فلسفی و کلامی حکیم عمر خیام نیشابوری

دکتر عبدالله نیک سیرت

1380

خداشناسی در قرآن

دکتر محمود شکیب انصاری- 

دکتر سیدیوسف محفوظی موسوی

1382

شرح اصطلاحات بلاغی و اختلاف تسمیه آنها نزد بلاغیون

 دکتر غلامرضا کریمی فرد

1386

ارزیابی درونی گروه زبان و ادبیات عربی

دکتر علیرضا محکی پور- دکتر جواد سعدون زاده

1381

پژوهشی در اغراض و مضامین شعر عربی

دکتر جواد سعدون زاده

 

بررسی عوامل موثر بر عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان از دیدگاه دانشجویان موفق و ناموفق و اساتید

دکتر محمدحسین گنجی- حسین الهام پور- 

قاسم حیدری نژاد

 

بررسی عوامل موثر بر عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان

دکتر محمدحسین گنجی- حسین الهام پور- 

قاسم حیدری نژاد

 

رسم الخط عربی(تاریخچه، قواعد، توجیهات و مقایسه با رسم الخط مصاحف)

دکتر محمود آبدانان مهدی زاده–

دکتر قاسم بستانی

1387

برنامه ده ساله دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دکتر محمود آبدانان مهدی زاده

 

وحی و پیامبری در قرآن

دکتر محمود شکیب انصاری

1386

زندگی امام زادگان شاخص و علمای برجسته خوزستان

دکتر مینا شمخی-دکتر علی مطوری- دکتر قاسم بستانی-دکتر سیدیوسف محفوظی موسوی

1386

احکام و قواعد رسم الخط مصاحف

دکتر قاسم بستانی

1385