نمودار سازمانی

 

 

رشته های آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مقطع کارشناسی

1- زبان و ادبیات عربی

2- مترجمی زبان عربی- پذیرش از مهر 96

3- علوم قرآن و حدیث

4- فقه و مبانی حقوق اسلامی

5- فلسفه و حکمت اسلامی

مقطع کارشناسی ارشد

 

1- زبان و ادبیات عربی

2- علوم قرآن و حدیث

3- فقه و مبانی حقوق اسلامی

4- فلسفه و حکمت اسلامی- پذیرش از بهمن 95

مقطع دکتری

1- زبان و ادبیات عربی

2- علوم قرآن و حدیث- پذیرش از مهر 96

 

 

اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال تحصیلی 1400 - 1399

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

مربی آموزشیار

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

-

2

2

1 6 7

4

10

14

-

-

-

-

-

-

5 18 23
 
 

سمینارهای داخلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

1394-1390

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

تاریخ تأیید

عنوان برگزارکننده

دراسة فی النقد النفسی عند زکی مبارک و عبدالحسین زرین کوب

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

22/9/94

20/12/94

دکتر عموری

استدعاء التراث الإسلامی فی روایة ثرثرة فوق النیل لنجیب محفوظ

گروه زبان و ادبیات عربی

9/12/91

14/2/92

دکتر عموری

الشعر السیاسی الساخر عند احمد مطر

گروه زبان و ادبیات عربی

23/1/93

1/7/93

دکتر عموری

موتیف شخصیة نوح (ع) فی شعر أدیب کمال الدین

گروه زبان و ادبیات عربی

3/1/94

18/3/94

دکتر  عموری

هرمنوتیک و فهم متون دینی

گروه علوم قرآن و حدیث

10/12/87

6/7/92

دکتر شمخی

الهی یا بشری بودن وحی، مهمترین مبنی در تفسیر کتاب مقدس و قرآن

گروه علوم قرآن و حدیث

8/11/87

8/11/87

دکتر شمخی


 

طرح‌های تحقیقاتی دانشگاهی

1394-1386

عنوان طرح

همکاران

تاریخ خاتمه

بررسی اجمالی آراء و افکار فلسفی و کلامی حکیم عمر خیام نیشابوری

دکتر عبدالله نیک سیرت

1380

خداشناسی در قرآن

دکتر محمود شکیب انصاری- 

دکتر سیدیوسف محفوظی موسوی

1382

شرح اصطلاحات بلاغی و اختلاف تسمیه آنها نزد بلاغیون

 دکتر غلامرضا کریمی فرد

1386

ارزیابی درونی گروه زبان و ادبیات عربی

دکتر علیرضا محکی پور- دکتر جواد سعدون زاده

1381

پژوهشی در اغراض و مضامین شعر عربی

دکتر جواد سعدون زاده

 

بررسی عوامل موثر بر عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان از دیدگاه دانشجویان موفق و ناموفق و اساتید

دکتر محمدحسین گنجی- حسین الهام پور- 

قاسم حیدری نژاد

 

بررسی عوامل موثر بر عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان

دکتر محمدحسین گنجی- حسین الهام پور- 

قاسم حیدری نژاد

 

رسم الخط عربی(تاریخچه، قواعد، توجیهات و مقایسه با رسم الخط مصاحف)

دکتر محمود آبدانان مهدی زاده–

دکتر قاسم بستانی

1387

برنامه ده ساله دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دکتر محمود آبدانان مهدی زاده

 

وحی و پیامبری در قرآن

دکتر محمود شکیب انصاری

1386

زندگی امام زادگان شاخص و علمای برجسته خوزستان

دکتر مینا شمخی-دکتر علی مطوری- دکتر قاسم بستانی-دکتر سیدیوسف محفوظی موسوی

1386

احکام و قواعد رسم الخط مصاحف

دکتر قاسم بستانی

1385