کارشناس

 

خانم فاطمه گله دار شوشتری

کارشناس امور تحصیلات تکمیلی

و امور دفاع دانشجویان

تلفن داخلی 4890

 

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی آموزش

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم_انصراف_از_تحصیل دانلود (21.4k)

تحصیلات تکمیلی

ترم بندی دروس تحصیلات تکمیلی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
ترم_بندی_جدید_دروس_ارشد_زبان_و_ادبیات_عربی دانلود (149.9k)
ترم_بندی_جدید_کارشناسی_ارشد_علوم_قرآن_وحدیث دانلود (201.9k)
برنامه_ترم_بندی_کارشناسی_ارشد_مترجمی_زبان_عربی دانلود (245.6k)
ترم_بندی_کارشناسی_ارشد_فقه_ومبانی_حقوق_اسلامی دانلود (50.5k)
ترم_بندی_ارشد_رشته_فلسفه_و_حکمت_اسلامی دانلود (196.5k)
برنامه_ترم_بندی_دوره_دکتری__زبان_و_ادبیات_عربی_ دانلود (90.3k)
ترم_بندی_دوره_دکتری_علوم_قرآن_وحدیث دانلود (196.4k)

شرح وظایف کاری خانم گله دار

کارشناس تحصیلات تکمیلی و آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان ایرانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی و آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان پردیس

کارشناس تحصیلات تکمیلی و آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان غیر ایرانی

کارشناس امور مالی دانشجویان تحصیلات تکیملی کارشناسی ارشد و دکتری ( داخلی – بین الملل و پردیس )

کارشناس سامانه ی سجاد ( امور دانشجویان دانشکده الهیات ومعارف اسلامی)

کارشناس آماری تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات

کارشناس RMS دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دبیرخانه ی تحصیلات تکمیلی دانشجویان داخل – بین الملل و پردیس

انجام کلیه امورآموزشی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، مترجمی زبان عربی ، علوم قرآن و حدیث ، فلسفه و کلام اسلامی روزانه و شبانه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از شروع به تحصیل تا فراغت از تحصیل اعم از :

ثبت نام و تحویل مدارک و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود

اسکن پرونده های دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (جدیدالورود )

پاسخگویی به کلیه مراجعین حضوری و تماسهای تلفنی مرتبط

 تنظیم گزارش و ارسال پاسخ مکاتبات و استعلام های تحصیلات تکمیلی شامل: عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز-عدم رعایت سقف واحد-خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان اخراجی- غیبت و عدم مراجعه جهت انتخاب واحد-اعلام اسامی دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی-اعلام اسامی دانشجویان مشروط ، تطبیق واحد ، نامه در دست بررسی- اصلاح کارنامه ، مکاتبه در خصوص بازگشت به تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تائید درخواستهای دانشجویی اعم از : گواهی اشتغال به تحصیل ، درخواست فراغت از تحصیل ، دانش آموختگی و گواهی موقت
( دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی)

 تهیه وتنظیم فرمهای فارغ التحصیلی و تسویه حساب آموزشی و مالی، ارسال مدارک به سازمان مرکزی

دریافت نامه ها و تهیه و تنظیم، پیگیری و اسکن و تایپ نامه های اداری و دانشجویی

انجام امور پژوهشی دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی : تائید مجوزهای دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ،  بایگانی نامه های پژوهشی دانشجویان (پروپزال ، فرم های دفاع و ...) ختم فرآیند پژوهشی

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 تنظیم جلسات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مکاتبه با برنامه ریزی در خصوص دروس جبرانی دانشجویان

تشکیل پرونده جهت امورات پژوهشی دانشجویان

مکاتبه جهت مجوز آزمون جامع دانشجویان دکتری با تحصیلات تکیملی دانشگاه

مکاتبه جهت مجوز دفاع پایان نامه با تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پیگیری و مکاتبه کارهای اداری دانشجویان عراقی

تنظیم جلسات معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

تنظیم جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه های آموزشی

ارائه خدمات تحصیلات تکمیلی به دانشجویان جهت پیشنهاد عنوان پایان نامه و تعیین تاریخ دفاع