ارتباط با کتابخانه

 

ردیف نام و نام خانوادگی مسوولیت تلفن  تصویر
1   رئیس کتابخانه 4880  
2 خانم ساره بهادری کتابدار  4807

 

آدرس: اهواز - ابتدای بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - طبقه همکف- کتابخانه دانشکده