معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر مینا شمخی

استادیار و عضو هیأت علمی گروه

علوم قرآن و حدیث

تلفن داخلی: 4885

 

دکتر مینا شمخی در دی ماه 1347 در شهرستان بندر امام خمینی (ره) دیده به جهان گشود. ایشان در سال 1373 مدرک کارشناسی خود را در رشته الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران  و در سال 1377 کارشناسی ارشد خود رادر رشته علوم قرآن و حدیث و در سال 1387 در مقطع دکتری در همان رشته از دانشگاه قم   دریافت نمود. دکتر مینا شمخی در مهرماه 1387 به استخدام دانشگاه شهید چمران در آمد و هم اکنون با مرتبه استادیاری به امر تدریس و انجام امور محوله در حوزه معاونت پژوهشی با عنوان معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی (از سال 1390 تاکنون) اشتغال دارد. ایشان در کنار امر معاونت عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی (از سال 88 تاکنون)،کمیسیون تصویب طرح های پژوهشی علوم انسانی دانشگاه (از سال 90 تاکنون)، کمیسیون بانوان دانشگاه (از سال 93 تاکنون) و شورای تخصصی کارآفرینی دانشگاه (1392-1393) می باشند همچنین  نماینده کار آفرینی دانشکده و نماینده هیأت اجرایی جذب در کمیته علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی (از سال 91 تاکنون) می باشند.
 

حوزه معاونت پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده: رئیس دانشکده ،معاون پژوهشی ،معاون آموزشی ،مدیران گروه های آموزشی ،نماینده دانشگاه.

شورای تحصیلات تکمیلی: رئیس دانشکده ،معاون پژوهشی ،معاون آموزشی ،مدیران گروه های آموزشی ،نماینده دانشگاه.

کمیته تألیف و ترجمه

اهم وظایف سازمانی معاونت پژوهشی

ـ برگزاری همایش‌های ملی در دانشکده

ـ برگزاری سخنرانی‌های علمی در دانشکده

ـ تهیه‌ی برنامه‌ی پژوهشی کوتاه مدت و بلند مدت دانشکده جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

ـ ارائه و پیگیری طرح‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشکده در مجامع علمی داخل و خارج کشور

ـ بررسی و پیگیری امور مربوط به ارائه مقاله‌ی اعضای هیأت علمی دانشکده در مجامع علمی داخل و خارج کشور

ـ تنظیم دستور و برگزاری جلسات تألیف و ترجمه‌ی دانشکده

ـ تنظیم دستور و برگزاری شورای پژوهشی دانشکده

ـ نظارت بر امور کتابخانه و سایت اینترنتی دانشکده

ـ پیگیری امور تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده در حوزه معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده:

-         راه اندازی مرکز کامپیوتر تحصیلات تکمیلی دانشکده

-         راه اندازی دوره روزانه ارشد علوم قرآن و حدیث و مقدمات تأسیس ارشد فلسفه

-         راه اندازی پورتال دانشکده و به روز رسانی آن

-         برگزاری سمینارهای علمی و نیاز سنجی (ارشاد اسلامی خوزستان)

-        تدوین آیین نامه تفصیلی نگارش پایان‌نامه ( دردست تدوین و تهیه)

-        تهیه کتابهای مورد نیاز گروه‌های  آموزشی

-        مقدمات راه اندازی مرکز تحقیقات مشترک با حوزه علمیه اهواز

-        مقدمات راه اندازی مجله گروه‌های  آموزشی علوم قرآن و حدیث تحت عنوان (معارف ثقلین)