خبر

 

مرحوم زنده یاد علیرضا حاجی پور، کارشناس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا صبح پنجشنبه 30 بهمن 99 دار فانی را وداع گفت و آسمانی شد.

ریاست، اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشکده الهیات، فقدان این همکار محترم را به خانواده محترم ایشان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض نموده، علو درجات را برای آن عزیز از دست رفته ، از درگاه ایزد منان خواستارند.

اداره آموزش دانشکده الهیات