ارتباط با اعضاء هیأت علمی

   

گروه زبان و ادبیات عربی

 نام

داخلی

 مدیر گروه- دکتر عموری

4861

 دکتر محمود آبدانان مهدیزاده

4862

 دکتر حسن دادخواه تهرانی

4868

 دکتر عباس یدالهی

4863

 دکتر صادق سیاحی

4864

 دکتر خیریه عچرش

4865

 دکتر غلامرضا کریمی فرد

4866

 دکتر نعیم عموری

4852

 دکتر ولی بهاروند

4870

 دکتر جواد سعدون زاده

-

 

 گروه علوم قرآن و حدیث

 نام

 داخلی

 مدیر گروه- دکتر بستانی

 4845

 دکتر زهره بابا احمدی میلانی

4841

 دکتر قاسم بستانی

4851

 دکتر نانسی ساکی

4854
 دکتر مینا شمخی

4885

 

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 نام

داخلی

 مدیر گروه- دکتر حاجیان فروشانی

4831

 دکتر سید حسین آل طاها

4832

 دکتر عبدالحسین رضایی راد

4835

 دکتر زهره حاجیان فروشانی

4841

 دکتر محمدرضا حمیدی

4836

 دکتر خسرو نشان

4837

 گروه فلسفه و حکمت اسلامی

 نام

 داخلی

 مدیر گروه- دکتر گنجی

  -

 دکتر محمدحسین گنجی

4833

 دکتر عبدالله نیک سیرت

4848

 دکتر علی محمد حسین زاده

4849

 دکتر مجید طاوسی

-

 

راهنمای تلفن واحدهای اداری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

 

حوزه ریاست دانشکده

مرتبه علمی

مسوولیت

 تلفن داخلی

تصویر

         

دکتر محمود

آبدانان مهدی زاده

استاد

ریاست دانشکده

4801-4802

دکتر خیریه عچرش

دانشیار

معاونت آموزشی دانشکده

4811

دکتر مینا شمخی

استادیار

معاونت پژوهشی دانشکده

4885


 

   

نام و نام خانوادگی

حوزه کاری

تلفن

خانم مولود عامری

مسوول دفتر ریاست- مسوول دبیرخانه - رابط اتوماسیون اداری

4804 - 4801
خانم فاطمه جلالی عزیزپور

مسوول دفتر ریاست- کارپرداز- رئیس خدمات دانشکده

4801 - 4805
آقای داریوش حسام پور

مسوول حسابداری

4808

خانم خدیجه مرادی

رئیس کتابخانه

4807-4880

خانم حدیث میاه

کتابخانه

4807-4880

آقای سید محمدحسین شرکاء کتابخانه

4807-4880

آقای سید امین تقوی فر

کتابخانه

4807-4880
آقای رحیم کوتی  کتابخانه 4807

خانم الهام ارزانی

کارشناس پژوهشی و سامانه همانند جو 4822

آقای مهران شهرستانی

مسوول انفورماتیک دانشکده - کارشناس پورتال

4809

خانم ثریا عوض زاده

امین اموال دانشکده - منشی گروه های آموزشی

4806
آقای حسین صالحی

کارشناس مسوول آموزش

مسوول رشته مترجمی عربی

مسوول رشته علوم قرآن و حدیث

4812

خانم ساره بهادری

دبیرخانه آموزش

مسوول رشته زبان و ادبیات عربی

4814

آقای سید محمد موسوی

مسوول رشته فلسفه و حکمت اسلامی

مسوول رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

مسوول امور مالی و شبانه مقطع کارشناسی و ارشد رشته های فلسفه و حکمت اسلامی

و فقه و مبانی حقوق اسلامی

4812

خانم حکیمه باغبانیان

 مسوول امور دانشجویی- بایگانی آموزش

4813
خانم فاطمه گله دار

امور آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی- کارشناس مجله

4890
آقای عبدالرضا طرف فرد

انباردار و نامه رسان

4819

-

نگهبانی دانشکده

4820