ارتباط با اعضاء هیأت علمی

   

گروه زبان و ادبیات عربی

 نام

داخلی

 مدیر گروه- دکتر عموری

4861

 دکتر محمود آبدانان مهدیزاده

4862

 دکتر حسن دادخواه تهرانی

4868

 دکتر عباس یدالهی

4863

 دکتر عبدالوحید نویدی

-

 دکتر خیریه عچرش

4865

 دکتر غلامرضا کریمی فرد

4866

 دکتر نعیم عموری

4852

 دکتر ولی بهاروند

4870

 دکتر جواد سعدون زاده

-

 

 گروه علوم قرآن و حدیث

 نام

 داخلی

 مدیر گروه- دکتر بستانی

 4845

 دکتر زهره بابا احمدی میلانی

4841

 دکتر قاسم بستانی

4851

 دکتر نانسی ساکی

4854
 دکتر مینا شمخی

4885

 

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 نام

داخلی

 مدیر گروه- دکتر حاجیان فروشانی

4831

 دکتر سید حسین آل طاها

4832

 دکتر عبدالحسین رضایی راد

4835

 دکتر زهره حاجیان فروشانی

4841

 دکتر محمدرضا حمیدی

4836

 دکتر خسرو نشان

4837

 گروه فلسفه و حکمت اسلامی

 نام

 داخلی

 مدیر گروه- دکتر گنجی

  -

 دکتر محمدحسین گنجی

4833

 دکتر عبدالله نیک سیرت

4848

 دکتر علی محمد حسین زاده

4849

 دکتر مجید طاوسی

-

 

راهنمای تلفن واحدهای اداری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

 

حوزه ریاست دانشکده

مرتبه علمی

مسوولیت

 تلفن داخلی

تصویر

         

دکتر محمود

آبدانان مهدی زاده

استاد

ریاست دانشکده

4801-4802

دکتر خیریه عچرش

دانشیار

معاونت آموزشی دانشکده

4811

دکتر مینا شمخی

استادیار

معاونت پژوهشی دانشکده

4885


 

   

نام و نام خانوادگی

حوزه کاری

تلفن

خانم مولود عامری

مسوول دفتر ریاست- مسوول دبیرخانه - رابط اتوماسیون اداری

4804 - 4801
خانم فاطمه جلالی عزیزپور

مسوول دفتر ریاست- کارپرداز- رئیس خدمات دانشکده

4801 - 4805
آقای داریوش حسام پور

مسوول حسابداری

4808

خانم خدیجه مرادی

رئیس کتابخانه

4807-4880

خانم حدیث میاه

کتابخانه

4807-4880

آقای سید محمدحسین شرکاء کتابخانه

4807-4880

آقای سید امین تقوی فر

کتابخانه

4807-4880
آقای رحیم کوتی  کتابخانه 4807

خانم الهام ارزانی

کارشناس پژوهشی و سامانه همانند جو 4822

آقای مهران شهرستانی

مسوول انفورماتیک دانشکده - کارشناس پورتال

4809

خانم ثریا عوض زاده

امین اموال دانشکده - منشی گروه های آموزشی

4806
آقای حسین صالحی

کارشناس مسوول آموزش

مسوول رشته مترجمی عربی

مسوول رشته علوم قرآن و حدیث

4812

خانم ساره بهادری

دبیرخانه آموزش

مسوول رشته زبان و ادبیات عربی

4814

آقای سید محمد موسوی

مسوول رشته فلسفه و حکمت اسلامی

مسوول رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

مسوول امور مالی و شبانه مقطع کارشناسی و ارشد رشته های فلسفه و حکمت اسلامی

و فقه و مبانی حقوق اسلامی

4812

خانم حکیمه باغبانیان

 مسوول امور دانشجویی- بایگانی آموزش

4813
خانم فاطمه گله دار

امور آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی- کارشناس مجله

4890
آقای عبدالرضا طرف فرد

انباردار و نامه رسان

4819

-

نگهبانی دانشکده

4820