دریافت فایل

آیین نامه آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه کارشناسی ارشد دانلود (319.3k)
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دانلود (54.4k)
آئین نامه انظباطی دانلود (175.9k)
تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم 96- 95 دانلود (89.9k)
آیین نامه کارشناسی ارشد دانلود (16,821.9k)
آیین نامه آموزشی کارشناسی دانلود (2,482.0k)