رؤسای قبلی دانشکده

 

 تصاویر رؤسای پیشین دانشکده

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رتبه علمی

از تاریخ

تا تاریخ

 
شادروان سید رضا دیباجی
- - 56 58
 

شادروان دکتر سردار شهابی

دکتری زبان و ادبیات عربی

دانشیار

58

63

 

دکتر احمد وحید (وحید خسروجردی)

فلسفه و حکمت اسلامی

استادیار

63

66

 

شادروان دکتر سردار شهابی

دکتری زبان و ادبیات عربی

دانشیار

66

74

 

دکتر ولی اله شجاع پوریان

دکتری زبان و ادبیات عربی

استادیار

74

79

 

دکتر محمد حسین گنجی

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

دانشیار

79

84

 

دکتر علیرضا محکی پور

دکتری زبان و ادبیات عربی

استادیار

84

86

 

دکتر علی مطوری

دکتری علوم قرآن و حدیث

استادیار

86

94