دکتر محمود آبدانان مهدی زاده. رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی

درباره رئیس دانشکده

آشنایی با رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی:

دکتر محمود آبدانان مهدیزاده در مهرماه 1334 در شهرستان اهواز دیده به جهان گشود. ایشان در سال 1367مدرک کارشناسی و سال 1369 کارشناسی ارشد خود را در رشته زبان و ادبیات عربی از دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه تهران دریافت نمود و در سال 1370 به استخدام دانشگاه شهید چمران در آمد.  سپس تحصیلات خود را در مقطع دکتری در همان رشته در دانشگاه تهران ادامه داد.

دکتر محمود آبدانان مهدی زاده، هم اکنون با مرتبه استادی به امر تدریس و انجام امور محوله در حوزه ریاست اشتغال دارد. ایشان پیش از این، معاونت آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی (در سالهای 1370-1373و 1379- 1384 (نماینده دانشکده در تحصیلات تکمیلی دانشگاه (1377) ، معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی (1377-1379) و مدیریت گروه زبان و ادبیات عربی (در سال های 1386-1390 و 1392 ) را به عهده داشته است.