توجه


کاربران گرامی برای دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی در خارج از محیط دانشگاه، حتما باید از VPN استفاده نمایند.
به همین منظور، فایل آموزشی مرتبط را مطالعه بفرمایید.

سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی

دسترسی به فایل آموزشی سامانه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای مگ ایران دانلود (1,157.2k)
راهنمای سیویلیکا دانلود (1,989.2k)
نحوه درخواست کتب آرشیوی دیجیتال دانلود (527.7k)
راهنمای دستزسی به مقالات دانلود (252.5k)
ابر موتور جستجوی اسکوپوس دانلود (396.3k)
ابر موتور جستجوی گیگالیب دانلود (396.8k)
راهنمای نصب VPN (برای استفاده در خارج از دانشگاه) دانلود (251.7k)
نحوه استفاده از سامانه دانلود (6,247.6k)