نظرسنجی

آیا از نحوه تدریس مجازی بصورت آفلاین در ترم گذشته، رضایت دارید؟

تاریخچه مرکز کامپیوتر

مرکز کامپیوتر دانشکده از سال 1379 با 7 دستگاه کامپیوتر پنتیوم 3 راه اندازی و در سال 1380 ، تعداد 8 دستگاه کامپیوتر پنتیوم 4 به آن افزوده شد. در این هنگام از مرکز کامپیوتر، صرفاً برای ارائه برنامه های کاربردی مربوط به رشته های دانشکده الهیات استفاده می شد. در سال 1380، شبکه دانشکده الهیات، راه اندازی و به شبکه اینترنت دانشگاه متصل شد و به این ترتیب سرویس اینترنت به مرکز کامپیوتر و سایر واحدهای اداری و اتاق اساتید اضافه و خدمات مرکز کامپیوتر دوچندان گردید.

این مرکز از بدو آغاز به کار، با بهره گیری از دو کارشناس فنی ثابت دانشگاهی، علاوه بر سرویس دهی به دانشجویان دانشکده، تبدیل به مرکز آموزش به پرسنل دانشگاه گردید و خیل عظیمی از کارکنان در این مرکز، آموزش کامپیوتر را فرا گرفتند و همین امر موجب شد که طی سالیان اخیر، کامپیوترها و تجهیزات مرتبط، دچار فرسایش شدید شوند.

از اواخر سال 1390، با تغییر مدیریت مرکز کامپیوتر دانشکده، رویکرد جدیدی در ارایه خدمات کامپیوتری پایه گذاری گردید و جهت استفاده بهینه از منابع موجود در راستای اقتصاد مقاومتی، ملزومات کامپیوتری فرسوده و اسقاطی دانشکده، مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفتند و در چرخه کاری دانشکده بکار گرفته شدند و این روند، همچنان ادامه دارد و هزینه خرید برخی ملزومات، تاکنون صفر بوده است.

در سال 1393 سالن سمینار مجهز به ویدئو پروژکتور گردید و همچنین مرکز کامپیوتر تحصیلات تکمیلی با 10 دستگاه کامپیوتر در طبقه اول، به بهره برداری رسید. 

هر ترم، کلاسهای درس کامپیوتر دانشجویان دانشکده الهیات، در مرکز کامپیوتر کارشناسی برگزار می شود.

در سال 1396، با تلاش و اهتمام ، کامپیوترهای دو مرکز کامپیوتری دانشکده، تجهیز و نوسازی شدند و برای مهرماه، مورد بهره برداری قرار گرفتند.

امکانات فعلی:

مرکز کامپیوتر کارشناسی با 25 دستگاه کامپیوتر که همزمان به دانشجویان کارشناسی-کارشناسی ارشد و دکتری، سرویس می دهد.

مرکز کامپیوتر تحصیلات تکمیلی با 28 دستگاه کامپیوتر

با فراگیری کووید19، اعضاء محترم هیأت علمی، آموزش های لازم پیرامون برگزاری کلاس ها و آزمون های مجازی را فرا گرفتند و پیوسته همراه و پشتیبان هستیم تا خللی در روند اجرا پیش نیاید.