آمار موجودی کتابخانه

تعداد عناوین کتاب‌های فارسی: 19563
تعداد نسخ کتاب‌های فارسی:  40733
تعداد عناوین کتاب‌های لاتین: 351
تعداد نسخ کتاب‌های لاتین: 489
تعداد عناوین پایان نامه: 580
دیداری شنیداری فارسی: 217
دیداری شنیداری فارسی (CD): 1028
تعداد مجله فارسی: 19 عنوان
تعداد مجله لاتین: 1 عنوان
تعداد کل اعضاء: 1026 نفر
تاریخ بروز رسانی 1400/06/17

تاریخچه کتابخانه

کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال 1357 تأسیس گردید. درآغاز به سبب نوپایی کتابخانه، نظم لازم و مطابق با سیستم های کتابداری بر کتابخانه حاکم نبود و کتابها براساس موضوع طبقه بندی می‌گردید و برای هرکتاب کارتهایی تهیه می شد که فقط شامل اطلاعات فهرست توصیفی آن بود. کتابخانه در حدود 12 هزار نسخه کتاب داشت که هیچکدام فهرست نشده بودند. محل کتابخانه، فضایی با مساحت450 متر مربع در ساختمان مرکزی دانشگاه - محلی که به دانشکده الهیات اختصاص داشت - بود. 

در این سالها بخشهای مرجع، امانت، مطالعه و مطبوعات کتابخانه همه در یک فضای کوچک و به صورت تفکیک نشده قرار داشت و اساسا با این وضعیت امانت دادن کتاب به صورت سنتی و با تکیه بر حافظه کتابدار و گاهی استفاده از برگه دان انجام می گرفت و از این رو بازیابی کتاب بسیار مشکل بود. کتابها نیز در ابتدای ورود به کتابخانه در دفتری ثبت شده و بدون فهرست نویسی، در قفسه ها قرار می‌گرفتند.                                                                                                  

با همت و پشتکار کتابداران و پرسنل کتابخانة دانشکده و پشتیبانی ریاست محترم دانشکده، در مرداد ماه سال 1379 تصمیم گرفته شد کتابخانه به صورت سیستم کنگره امریکا فهرست نویسی گردیده و سیستم ماشینی جایگزین سیستم دستی گردد. با به کارگیری 3 دستگاه رایانه در مرداد ماه 1379 و همکاری 3 نفر دانشجوی رشته کتابداری با کارکنان کتابخانه شامل 3 نفر خانم و2 نفر آقا و همکاری 2 نفر کتابدار از دانشکده علوم تربیتی و دامپزشکی ورود اطلاعات از طریق بانکهای اطلاعاتی کتابخانة ملی و کتابخانة مرکزی شروع شد. اطلاعات از طریق سیستم برنامه‌ای پارس آذرخش تحت DOS وارد رایانه شد و کتابهایی که فهرست نشده بود فهرست گردید و اطلاعات آنها به سیستم رایانه وارد گردید. کار ورود اطلاعات از مرداد سال 1379 شروع و تا پایان سال ادامه داشت ، در این مدت کتابخانه در ساختمان مرکزی دانشگاه باقی ماند ولی سایر بخشهای دانشکده به ساختمان جدید(کنونی) منتقل گردید. مرحومه خانم سلیمانیان از افرادی بود که در این ایام به پرسنل کتابخانه پیوست که متأسفانه پس از سه ماه به علت بیماری دار فانی را وداع گفت. رایانه‌ای کردن سیستم توسط کارکنان کتابخانه بدون چشمداشت مادی و صرفاً از سر شوق و علاقه صورت گرفت.

در اردیبهشت سال 1380 کتابخانه به ساختمان جدید منتقل گردید و با جدا سازی بخش مرجع از بخش مخزن ، کتابخانه شمایل اصولی گرفت. از سال 1373 تا سال 1380 حدود ده هزار نسخه به مجموعه کتابخانه افزوده شده و تعداد پرسنل آن به شش نفر رسید. از سال 1380 امکانات سرویس دهی کتابخانه افزایش یافته و تعداد ده دستگاه رایانه جهت ارائة خدمات در اختیار کتابخانه قرار گرفت. در حال حاضر، امانت دادن کتاب و کلیة امور مربوطه به صورت رایانه ای انجام می گیرد و برای این کار، یک دستگاه به عنوانserver ، 3 دستگاه مختص میز امانت و ورود اطلاعات، یک دستگاه مختص بخش مرجع و 4 دستگاه جهت جستجو و تقاضای دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد. قابل ذکر است که در سال 1383 سیستم اطلاعات از برنامة تحت dos به برنامة تحت ویندوز پارس آذرخش تغییر یافت و اکنون سامانه کتابخانه، تحت وب پارس آسا در دسترس همگان قرار دارد.