دریافت فایل

فرم ها و آیین نامه های پژوهشی

From Douran
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم طرح اولیه عنوان پایان نامه دانلود (50.1k)
فرم پیشنهاد تاریخ دفاع-دکتری دانلود (65.6k)
فرم پیشنهاد تاریخ دفاع -کارشناسی ارشد دانلود (64.3k)
شیوه نامه تدوین و نگارش پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانلود (2,111.7k)
شیوه نامه تدوین و نگارش پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی word دانلود (1,507.4k)
فرم تایید اصلاحات پایان نامه دانلود (29.0k)
گواهی صحت و اصالت پایان نامه دانلود (18.4k)
گواهی شرکت در جلسات دفاع دانلود (13.8k)
مراحل ثبت پایان نامه در ایران داک دانلود (40.4k)
آیین نامه کارشناسی ارشد دانلود (309.6k)
فرم پروپوزال دانلود (29.6k)