کارشناس امور دانشجویی

سرکار خانم حکیمه باغبانیان

مسوول امور دانشجویی و بایگانی آموزش

تلفن داخلی 4813
 
شرح وظایف کاری
1- امور دانشجویی
2- بایگانی آموزش

خبرهای دانشجویی

نمایش 1 - 2 از 12 نتیجه
آیتم در هر صفحه 2
از 6