دکتر محمود آبدانان مهدی زاده. رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دکترنعیم عموری در بهمن ماه سال ۱۳۵۶ در شهر اهواز دیده به جهان گشود. ایشان در سال ۱۳۸۲ مدرک کارشناسی خود را در رشته زبان و ادبیات عربی از دانشگاه شهید چمران اهواز  و کارشناسی ارشد را در سال ۱۳۸۴ در رشته زبان و ادبیات عربی از دانشگاه علامه طباطبایی سپس در سال ۱۳۹۰دکترا زبان و ادبیات عرب را از دانشگاه تربیت مدرس تهران دریافت نمود و در سال ۱۳۹۱ به استخدام دانشگاه شهید چمران در آمد. دکتر نعیم عموری هم اکنون با مرتبه استادی به امر تدریس اشتغال دارد. 

درباره رئیس دانشکده

زندگی نامه دکتر عموری