نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام مقام معظم رهبری در سال 1400 : سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»

پیام مقام معظم رهبری در سال 1400 : سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»


پیام مقام معظم رهبری در سال 1400 : سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»

پیام مقام معظم رهبری در سال 1400:

 

«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»