نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تمدید ترم تابستانی مهمانی در سایر دانشگاه ها

اطلاعیه تمدید ترم تابستانی مهمانی در سایر دانشگاه ها


اطلاعیه تمدید ترم تابستانی مهمانی در سایر دانشگاه ها

 

مهلت اخذ مهمانی برای بازه تابستانی 1400 در سایر دانشگاه ها تا تاریخ 23/ 4 / 1400 تمدید می گردد.