کارشناس امور تحصیلات تکمیلی

 

 

خانم فاطمه گله دار

 

 

کارشناس امور تحصیلات تکمیلی

 

 

تلفن داخلی 4890

 

شرح وظایف و فعالیت ها:

1-ثبت نام و انتخاب واحد ترم اول دانشجویان جدید الورود دکتری و ارشد

2- اعلام برنامه هفتگی به اساتید در شروع هر نیمسال تحصیلی

3- تطبیق واحد دانشجویان مهمان

4- مراحل تمدید سنوات ترم ششم و هفتم و نامه نگاری مربوطه

5- امور مربوط به تسویه حساب آموزشی

6- ارسال خلاصه وضعیت دانشجویان در هر نیمسال

7- امور مربوط به دانشجویان پردیس دانشکده در مقطع ارشد و دکترا

8- انجام امور آموزشی، مالی و پژوهشی دانشجویان عراقی

9- ارائه لیست حضور و غیاب در شروع هر ترم به اساتید مربوطه

10- امور مربوط به حذف و اضافه و مرخصی تحصیلی و حذف ترم

11- صدور تاییدیه انتخاب واحد دانشجویان مهمان و انتقالی

12- صدور گواهی اشتغال به تحصیل و پیگیری مکاتبات آموزشی 

 

 

13- چک کردن کارنامه ها و اعلام مشروطین به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

14- مراحل تمدید سنوات ترم ششم و هفتم و نامه نگاری مربوطه

15- تهیه لیست صورتجلسه و برگزاری امتحانات پایان ترم

16- تنظیم دستور و برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

17- نامه نگاری در زمینه آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

18- ارائه خدمات تحصیلات تکمیلی به دانشجویان جهت پیشنهاد عنوان پایان نامه و تعیین تاریخ دفاع

19- ثبت نمره پایان نامه

20- کارشناس RMS دانشجویان تحصیلات تکمیلی

21- تشکیل جلسات دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

22- تنظیم جلسات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

23- پیگیری و ارائه طرح‌های پایان‌نامه‌ای دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی، جهت تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

24- تصویب به موقع پروپوزال ها و طرح های پژوهشی و موضوعات پیشنهادی پایان‌نامه ها.

 

 

تحصیلات تکمیلی آموزش

تحصیلات تکمیلی آموزش

زیر پوشه
نمایش 2 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
لیست پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث (پردیس دانشگاهی) تا پایان مهر 96 دانلود (250.9k)
لیست پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی تا پایان فروردین 1400 دانلود (752.1k)
لیست دانشجویان دکتری رشته زبان و ادبیات عربی تا پایان بهمن 1399 دانلود (315.9k)
فرم انصراف از تحصیل دانلود (21.4k)
شیوه نامه اجرایی دکتری ورودی 97 و پس از آن-بازنگری سال 99 دانلود (400.9k)
شیوه نامه اجرایی کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن دانلود (0.0k)
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجویان عراقی تا پایان تیر 99 دانلود (229.6k)
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی تا پایان تیر 99- پردیس دانشگاهی دانلود (228.2k)
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی تا پایان تیر 99 دانلود (491.8k)
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد فلسفه تا پایان تیر 99 دانلود (180.0k)
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث تا پایان تیر 99 دانلود (414.1k)
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد ادبیات عربی تا پایان تیر 99- پردیس دانشگاهی دانلود (190.4k)
گزارش 2 دانلود (614.1k)
شیوه نامه اجرایی کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن_20171011_152347-1 دانلود (0.0k)

فرم های آموزشی

فرم های آموزشی

From Douran
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم شماره 3 درخواست دانشکده برای صدور مجوز جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (39.8k)
فرم شماره 2 درخواست گروه آموزشی برای صدور مجوز جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (126.8k)
فرم شماره 1 درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (84.0k)
ترم بندی جدید دروس ارشد و دکتری دانلود (968.2k)
طرح درس ویژة درس_های تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانلود (27.8k)
طرح درس ویژة درس_های تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانلود (331.5k)
فرم حذف ترم دانلود (61.2k)
فرم حذف ترم-1 دانلود (61.2k)
فرم تمدید سنوات ترم پنجم دانلود (29.0k)
فرم زیر حد نصاب دانلود (41.7k)
فرم انتقال دائم توام با تغییر رشته دانلود (68.4k)
فرم حذف ماده 18 آئین نامه آموزشی دانلود (41.0k)
فرم معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول دانلود (969.3k)
فرم تمدید سنوات دکتری دانلود (30.0k)
فرم تمدید سنوات ارشد دانلود (20.3k)
فرم کارورزی دانلود (388.3k)
فرم انصراف از تحصیل دانلود (504.4k)
فرم مهمانی ارشد و دکترا دانلود (76.1k)
تقاضای تغییر رشته دانلود (440.4k)
فرم تسویه حساب دانلود (789.6k)
فرم انتقال موقت (مهمان) دانلود (461.9k)
فرم درخواست مجوز همنیازی دانلود (205.5k)
برنامه درسی نیمسال دوم 95-94 دانلود (809.0k)
فرم مرخصی تحصیلی دانلود (199.2k)