اعضای هیات علمی

حسن دادخواه تهرانی

حسن دادخواه تهرانی

حسن دادخواه تهرانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3330029
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فیصل ادیبان اصل مقارنه الحنین فی شعر غازی القصیبی و منوشهر آتشی علی ضوء المدرسه الامریکیه کارشناسی ارشد 1402/06/26
حسین حیدری الاغتراب فی شعر علی بن خلف الحویزی المشعشعی کارشناسی ارشد
محمد خالدی ترجمة روایة (بعد از آن شب) لمرجان شیر محمدی کارشناسی ارشد
مدینه خالدی دراسة و تحلیل مفردات القاموس الرائد کارشناسی ارشد
لیلا ربیعی زاده تقنیات السرد فی روایة مدینة الحجر کارشناسی ارشد
عوده سواری ترجمه روایه چه کسی باور می کند ,رستم "لروح انگیز شریفیان کارشناسی ارشد
ندا سواری ترجمة کتاب قصه های دلنشین لأحمد ابراهیمی کارشناسی ارشد 1402/11/23
پروانه شمس الدین ریمله بررسی سبک شناسی در شعر انور سلمان دکتری
فاطمه فهیمی بررسی جامعه شناختی آثار طنز محمد عفیفی دکتری
الهه کعب عمیر مظاهر أدب المقاومة فی الأشعار فاروق شوشة کارشناسی ارشد
علی ملکوتی فرد ترجمة کتاب آموزه های سیاسی قرآن لأبی الحسن حسنی کارشناسی ارشد
محسن نیک مهر دراسة الأسلوب الأدبی کتاب التاج فی اخلاق الملوک للجاحظ کارشناسی ارشد 1402/07/25
قدیمه احمدیان الاسلوب الشعری عندالجواهری کارشناسی ارشد 1387/01/01
زهره اذری بررسی و تحلیل سبک شعری زمخشری دکتری 1394/04/03
نصرت آرمان فر اندیشه های ادبی وفرهنگی شیخ بهاءالدین عاملی کارشناسی ارشد 1392/11/28
الهام بابلی بهمه بازتاب رمانتیسم ادبی در سروده های عربی معاصر با تأکید بر شعر خلیل مطران و عباس محمود عقاد کارشناسی ارشد 1392/07/30
مهدی باپیروند بررسی دیدگاههای انتقادی در ادب فارسی و عربی معاصر کارشناسی ارشد 1390/12/22
حسن بیت‌سیاح رمانتیسم در شعر معاصر عرب کارشناسی ارشد 1380/01/01
مریم بیت عبید سیمای حضرت زینب (س) در قصاید منتخب عربی و تطبیق آن با سروده های محلی شاعران عرب خوزستان کارشناسی ارشد 1398/10/02
مجتبی بهره مند القصه عند جبران خلیل جبران کارشناسی ارشد 1385/01/01
ناصر پیرده‌شلیلوند تصویرگرایی و صور خیال در شعر بحتری کارشناسی ارشد 1379/01/01
حمیدرضا پیرمرادیان بررسی تطبیقی مقامات حریری و بدیع‌الزمان همدانی کارشناسی ارشد 1387/01/01
سکینه پرهیزکاری میخائیل نعیمه و دیدگاه‌های انتقادی او کارشناسی ارشد 1381/01/01
سکینه پرهیزکاری میخائیل نعمت و دیدگاه‌های انتقادی او کارشناسی ارشد 1381/09/18
یداله پشابادی بررسی و تحلیل شخصیت درآثار داستانی ثروت اباظه و شیرزاد حسن(از دیدگاه روانشناسی و نقد ادبی) دکتری 1390/04/12
ناصر تابع جابری الأدب السیاسی عند مظفر النواب کارشناسی ارشد 1391/06/29
حکیمه توکلی ترجمه کتاب سیمای فلسطینی از سنا شعلان کارشناسی ارشد 1400/10/08
لیلا جمشیدی بررسی و تطبیق مقامات حریری و مقامات حمیدی با تکیه بر اصول داستان‌نویسی کارشناسی ارشد 1384/01/01
لیلا چلیبی بررسی جلوهای ادبیات پایداری دراشعارعبدالوهاب بیاتی کارشناسی ارشد
محسن حیدری بنی رمانتیسم در شعر بدرشاکرالسیاب کارشناسی ارشد 1383/01/01
افروز حسینی عناصر توصیف در شعر ابونواس کارشناسی ارشد 1393/11/06
سیدیونس حسینی ترجمه، شرح و اعراب‌گذاری دیوان الشاب‌الظریف کارشناسی ارشد 1381/01/01
حمیدی - وفا بازتاب برافکندن خاندان برامکه در شعر عربی عصر عباسی اول ( 132ـ 334 هـ) کارشناسی ارشد 1394/06/27
آمنه خزاعل بررسی ضرب المثل های برابر در زبان عربی و فارسی کارشناسی ارشد 1390/06/30
امنه خزاعل بازتاب عناصر اجتماعی و فرهنگی در مجمع الامثال میدانی دکتری 1401/03/16
اسما خسرجی ترجمه و شرح مجموعه شعری مأساة الحیاة از نازک الملائکه کارشناسی ارشد
صادق خشنود برسی بازتاب فرهنگ ایرانی در آثار نویسندگان ایرانی تبار عصر عباسی اول(232-132ه ق) کارشناسی ارشد 1391/04/18
شهلا دایر واژگان فارسی در زبان عربی تا پایان عهد اموی(132ه.ق) کارشناسی ارشد 1389/12/18
سهام ذاکرسواعدی بررسی تطبیقی دفاع از حقوق زن در اشعار نازک الملائکه و ژاله فراهانی کارشناسی ارشد 1394/11/28
لیلا رحیمی بررسی و تطبیق مقامات تحریری و مقامات حمیدی با تکیه بر اصول داستان‌نویسی کارشناسی ارشد 1384/01/01
رضایی شاهیوندی-حسین بررسی پیدایش و سیر تکامل ادبیات عرفانی عربی ازآغازاسلام تاپایان عصرمملوکی دکتری 1396/10/27
معصومه زرگانی ترجمه و تحلیل دیوان «النفحات الشعریه »از نادر نظام تهرانی کارشناسی ارشد 1398/06/24
یوسف سعدی الوصف عند ابن الرومی کارشناسی ارشد 1382/01/01
فاطمه سعدونی جایگاه شرق شناسان در تحولات ادبیات عرب کارشناسی ارشد 1388/06/30
لیلا سلامات نقش طبیعت وزیبایی دراشعارتغزلی کارشناسی ارشد 1391/12/20
سیده فاطمه سلیمی بررسی جایگاه انسان در نمایشنامه‌های توفیق حکیم کارشناسی ارشد 1385/01/01
سعدیه سواری ترجمه و شرح و بیان نکات صرفی- نحوی و بلاغی 500 بیت از مجموعه النبهانیه کارشناسی ارشد 1395/10/27
فریده شافعی نیا بررسی ادبی رهنمودهای رفتاری در قرآن کریم کارشناسی ارشد 1390/11/28
صدیقه شجاعی سیمای اهل بیت در شعر صنوبری کارشناسی ارشد 1393/06/26
مریم صادقی نژاد بررسی تطبیقی وصف بهار در اشعار عربی و فارسی معاصر کارشناسی ارشد
زکیه عبادی بررسی نظرات انتقادی مصطفی صادق الرافعی کارشناسی ارشد 1390/07/24
سکینه عبدالله خسرجی بررسی شعر حماسی در دوره عباسی کارشناسی ارشد 1391/10/04
کلثوم غلامی بررسی تطبیقی سفر‌نامه ابن بطوطه و ناصر‌خسرو کارشناسی ارشد 1390/06/28
ناجی میجر فاضل الشعریة فی دیوان الدکتور الشیخ احمد الوائلی وفق نظریة تودروف کارشناسی ارشد 1400/04/02
سیده کوثر فاضلی عناصر القصة القصیرة فی مجموعة قصصیة ;الرحلة إلی الطنطل لمریم کعبی کارشناسی ارشد 1401/06/30
شهربانو فقیهی جایگاه زن در شعر معاصر کارشناسی ارشد 1386/01/01
بتول قبطانی بررسی جایگاه ادبیات عربی در دولت حمدانیان کارشناسی ارشد
سیدکاظم قریشیان فر پژوهشی نشانه‌شناختی با محور ایماء و اشاره در رمان‌های "مجوس" ، "جادوگران" و "دنیا سه روز است" از ابراهیم الکونی دکتری
مریم قنواتی شرح و ترجمه بدیعیه ابن جابر اندلسی با عنوان (الحلةُ السّیرا فی مدحِ خَیرِ الوری) کارشناسی ارشد 1395/06/31
رویا محمدی آسیب شناسی برنامه ریزی درسی تاریخ ادبیات عربی دوره کارشناسی و ارائه الگوی مطلوب برنامه ریزی درسی برای آموزش آن دکتری 1399/06/29
امل مناصیر ترجمه کتاب مدیریت زمان از دکتر ابراهیم الفقی کارشناسی ارشد 1400/10/07
عفیفه موحدیان عطار بررسی صور خیال در شعر عربی و فارسی معاصر با موضوع کودک دکتری 1396/12/09
معصومه موسی زاده تجلی احساس و عاطفه در شعر ابن زیدون کارشناسی ارشد 1395/06/28
موسوی النجاتی-حسنه ترجمه و شرح500 بیت از کتاب حماسه غدیرعبدالمسیح انطاکی کارشناسی ارشد
موسوی رفیع-امل السادات جمالیة الوصف فی نثر جبران خلیل جبران کارشناسی ارشد 1393/11/08
منتهی موسوی عباسی ترجمه کتاب رمان البیت الدافئ اثر خولة القزوینی کارشناسی ارشد 1400/06/31
مریم نژادسبهانی بازتاب عقاید مانوی در آثار ابن مقفع کارشناسی ارشد 1394/11/27
شکوفه نظامی بررسی تطبیقی عناصر داستان میان مقامات هم نام حریری وناصیف الیازجی کارشناسی ارشد 1395/06/23
بهرام نظرپور بررسی تطبیقی گرایشهای فکری و ادبی پیشگامان نثر معاصر فارسی و عربی دکتری 1392/04/10
نادیا همیلی رویارویی با استعمارگران در شعر عربی (قرون 19و20) کارشناسی ارشد 1390/07/25
زینب یوسفی گوهرگان بررسی تطبیقی رویکردهای اجتماعی و سبک ادبی در سروده های مفدی زکریا و مهدی اخوان ثالث دکتری 1401/06/20
شماره تماس: 0611-3330029
اتاق: -
پست الکترونیکی: