اعضای هیات علمی

حسن دادخواه تهرانی

حسن دادخواه تهرانی

حسن دادخواه تهرانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3330029
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قدیمه احمدیان الاسلوب الشعری عندالجواهری کارشناسی ارشد 1387/01/01
زهره اذری بررسی و تحلیل سبک شعری زمخشری دکتری 1394/04/03
نصرت آرمان فر اندیشه های ادبی وفرهنگی شیخ بهاءالدین عاملی کارشناسی ارشد 1392/11/28
الهام بابلی بهمه بازتاب رمانتیسم ادبی در سروده های عربی معاصر با تأکید بر شعر خلیل مطران و عباس محمود عقاد کارشناسی ارشد 1392/07/30
مهدی باپیروند بررسی دیدگاههای انتقادی در ادب فارسی و عربی معاصر کارشناسی ارشد 1390/12/22
حسن بیت‌سیاح رمانتیسم در شعر معاصر عرب کارشناسی ارشد 1380/01/01
مریم بیت عبید سیمای حضرت زینب (س) در قصاید منتخب عربی و تطبیق آن با سروده های محلی شاعران عرب خوزستان کارشناسی ارشد 1398/10/02
مجتبی بهره مند القصه عند جبران خلیل جبران کارشناسی ارشد 1385/01/01
ناصر پیرده‌شلیلوند تصویرگرایی و صور خیال در شعر بحتری کارشناسی ارشد 1379/01/01
حمیدرضا پیرمرادیان بررسی تطبیقی مقامات حریری و بدیع‌الزمان همدانی کارشناسی ارشد 1387/01/01
سکینه پرهیزکاری میخائیل نعمت و دیدگاه‌های انتقادی او کارشناسی ارشد 1381/09/18
سکینه پرهیزکاری میخائیل نعیمه و دیدگاه‌های انتقادی او کارشناسی ارشد 1381/01/01
یداله پشابادی بررسی و تحلیل شخصیت درآثار داستانی ثروت اباظه و شیرزاد حسن(از دیدگاه روانشناسی و نقد ادبی) دکتری 1390/04/12
ناصر تابع جابری الأدب السیاسی عند مظفر النواب کارشناسی ارشد 1391/06/29
لیلا جمشیدی بررسی و تطبیق مقامات حریری و مقامات حمیدی با تکیه بر اصول داستان‌نویسی کارشناسی ارشد 1384/01/01
لیلا چلیبی بررسی جلوهای ادبیات پایداری دراشعارعبدالوهاب بیاتی کارشناسی ارشد
محسن حیدری بنی رمانتیسم در شعر بدرشاکرالسیاب کارشناسی ارشد 1383/01/01
افروز حسینی عناصر توصیف در شعر ابونواس کارشناسی ارشد 1393/11/06
سیدیونس حسینی ترجمه، شرح و اعراب‌گذاری دیوان الشاب‌الظریف کارشناسی ارشد 1381/01/01
حمیدی - وفا بازتاب برافکندن خاندان برامکه در شعر عربی عصر عباسی اول ( 132ـ 334 هـ) کارشناسی ارشد 1394/06/27
آمنه خزاعل بررسی ضرب المثل های برابر در زبان عربی و فارسی کارشناسی ارشد 1390/06/30
اسما خسرجی ترجمه و شرح مجموعه شعری مأساة الحیاة از نازک الملائکه کارشناسی ارشد
صادق خشنود برسی بازتاب فرهنگ ایرانی در آثار نویسندگان ایرانی تبار عصر عباسی اول(232-132ه ق) کارشناسی ارشد 1391/04/18
شهلا دایر واژگان فارسی در زبان عربی تا پایان عهد اموی(132ه.ق) کارشناسی ارشد 1389/12/18
سهام ذاکرسواعدی بررسی تطبیقی دفاع از حقوق زن در اشعار نازک الملائکه و ژاله فراهانی کارشناسی ارشد 1394/11/28
لیلا رحیمی بررسی و تطبیق مقامات تحریری و مقامات حمیدی با تکیه بر اصول داستان‌نویسی کارشناسی ارشد 1384/01/01
رضایی شاهیوندی-حسین بررسی پیدایش و سیر تکامل ادبیات عرفانی عربی ازآغازاسلام تاپایان عصرمملوکی دکتری 1396/10/27
معصومه زرگانی ترجمه و تحلیل دیوان «النفحات الشعریه »از نادر نظام تهرانی کارشناسی ارشد 1398/06/24
یوسف سعدی الوصف عند ابن الرومی کارشناسی ارشد 1382/01/01
فاطمه سعدونی جایگاه شرق شناسان در تحولات ادبیات عرب کارشناسی ارشد 1388/06/30
لیلا سلامات نقش طبیعت وزیبایی دراشعارتغزلی کارشناسی ارشد 1391/12/20
سیده فاطمه سلیمی بررسی جایگاه انسان در نمایشنامه‌های توفیق حکیم کارشناسی ارشد 1385/01/01
سعدیه سواری ترجمه و شرح و بیان نکات صرفی- نحوی و بلاغی 500 بیت از مجموعه النبهانیه کارشناسی ارشد 1395/10/27
فریده شافعی نیا بررسی ادبی رهنمودهای رفتاری در قرآن کریم کارشناسی ارشد 1390/11/28
صدیقه شجاعی سیمای اهل بیت در شعر صنوبری کارشناسی ارشد 1393/06/26
مریم صادقی نژاد بررسی تطبیقی وصف بهار در اشعار عربی و فارسی معاصر کارشناسی ارشد
زکیه عبادی بررسی نظرات انتقادی مصطفی صادق الرافعی کارشناسی ارشد 1390/07/24
سکینه عبدالله خسرجی بررسی شعر حماسی در دوره عباسی کارشناسی ارشد 1391/10/04
کلثوم غلامی بررسی تطبیقی سفر‌نامه ابن بطوطه و ناصر‌خسرو کارشناسی ارشد 1390/06/28
ناجی میجر فاضل الشعریة فی دیوان الدکتور الشیخ احمد الوائلی وفق نظریة تودروف کارشناسی ارشد
شهربانو فقیهی جایگاه زن در شعر معاصر کارشناسی ارشد 1386/01/01
بتول قبطانی بررسی جایگاه ادبیات عربی در دولت حمدانیان کارشناسی ارشد
مریم قنواتی شرح و ترجمه بدیعیه ابن جابر اندلسی با عنوان (الحلةُ السّیرا فی مدحِ خَیرِ الوری) کارشناسی ارشد 1395/06/31
رویا محمدی آسیب شناسی برنامه ریزی درسی تاریخ ادبیات عربی دوره کارشناسی و ارائه الگوی مطلوب برنامه ریزی درسی برای آموزش آن دکتری 1399/06/29
عفیفه موحدیان عطار بررسی صور خیال در شعر عربی و فارسی معاصر با موضوع کودک دکتری 1396/12/09
معصومه موسی زاده تجلی احساس و عاطفه در شعر ابن زیدون کارشناسی ارشد 1395/06/28
موسوی النجاتی-حسنه ترجمه و شرح500 بیت از کتاب حماسه غدیرعبدالمسیح انطاکی کارشناسی ارشد
موسوی رفیع-امل السادات جمالیة الوصف فی نثر جبران خلیل جبران کارشناسی ارشد 1393/11/08
مریم نژادسبهانی بازتاب عقاید مانوی در آثار ابن مقفع کارشناسی ارشد 1394/11/27
شکوفه نظامی بررسی تطبیقی عناصر داستان میان مقامات هم نام حریری وناصیف الیازجی کارشناسی ارشد 1395/06/23
بهرام نظرپور بررسی تطبیقی گرایشهای فکری و ادبی پیشگامان نثر معاصر فارسی و عربی دکتری 1392/04/10
نادیا همیلی رویارویی با استعمارگران در شعر عربی (قرون 19و20) کارشناسی ارشد 1390/07/25
زینب یوسفی گوهرگان بررسی تطبیقی سبک ادبی ورویکردهای اجتماعی درسروده های مفدی زکریا و مهدی اخوان ثالث دکتری