اعضای هیات علمی

قاسم بستانی

قاسم بستانی

قاسم بستانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 06133330029
اتاق: 4851
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پریسا احمدی مفاهیم قرآن در صحیفه سجادیه کارشناسی ارشد 1388/06/28
مژگان اکبرزاده حیدری تحلیل تفسیری آیات متصل در لفظ و منفصل در معنا در سوره آل عمران کارشناسی ارشد
یعقوب البهادلی الاربعینیات فی التراث الاسلامی دکتری
میلاد البوغبیش بررسی و تحقیق در اسامی آیات قرآن کریم کارشناسی ارشد 1396/10/02
باجی -نصره توجیه اعراب قرآن بر اساس معنا کارشناسی ارشد 1393/06/31
ندا بالدی احادیث عامه در کتاب التوحید بحار الأنوار و اعتبارسنجی آنها از لحاظ سند و محتوا کارشناسی ارشد 1399/07/30
کامله بوعذار پیش زمینه های فرهنگی فهم آیات قرآن(آداب و رسوم و دانش زمانه) کارشناسی ارشد 1390/12/16
محمد جعفر نژاد بررسی مشترکات روایی شیعه و اهل سنت درتفسیر جزء 16 قرآن کریم (سوره مریم و طه) کارشناسی ارشد 1388/06/25
عباداله جولایی وضع و وضاعان حدیث نزد شیعه دکتری
صادق چلداوی نقد و بررسی روایات تفسیری ابن عباس در قصص قرآن کارشناسی ارشد
فهیمه حیاری نقد و بررسی روایات اسباب النزول (پنج جزء چهارم قرآن کریم ) کارشناسی ارشد
حرکانی طالبی -مریم نقد و بررسی احادیث کتاب عیون اخبار الرضا(ع) جلد اول کارشناسی ارشد
خلود حزباوی بررسی ونقد احادیث امام صادق (ع) در کتاب تحف العقول (از وصیت عبداله بن جندب تا صفت خروج از ایمان) کارشناسی ارشد 1396/07/11
عباس حویدر نقد و بررسی جزءهای 21 تا 30 قرآن ترجمه استاد الهی قمشه‌ای کارشناسی ارشد 1387/06/20
عبدالاه ساکیه نقش اهل بیت علیهم السلام در ارائه اسلام ناب محمدی(ص) کارشناسی ارشد 1394/06/22
وحید سپه وند نقد و بررسی نظریه چند معنایی بودن قرآن کریم کارشناسی ارشد 1389/07/14
سجادمنش-فاطمه برسی احادیث مربوط به حوض بهشتی کارشناسی ارشد
سید کریم سید نور مفهوم شناسی واژه فتنه در آیات قرآن کریم کارشناسی ارشد 1393/04/01
اسیه سهیل پور روش شناسی تفسیر شعراوی کارشناسی ارشد
حسین شمس آبادی معانی و مصادیق سبیل الله در قرآن و حدیث کارشناسی ارشد 1393/06/30
زهرا صفای نیکو ترجمه و تحقیق تفسیر نورالثقلین (جزء دوم) کارشناسی ارشد 1389/06/27
علی سینا صفی پورشاه منصوری تاثیرآرای تفسیری ابن عربی برتفاسیر مهم شیعه باتکیه برتفاسیر عرفانی کارشناسی ارشد 1398/08/11
زهره صفری نقد وبررسی احادیث تفسیرنمونه جزء سی ام قرآن مجید کارشناسی ارشد 1394/10/29
ناهید طهماسبی قرابی معنا شناسی واژگان سماء و أرض در قرآن کریم . کارشناسی ارشد 1390/06/30
رضا عاطیان بررسی سندی - دلالی روایات تفسیری منهج الصادقین فی الزام المخالفین با تکیه بر سوره ی حمد و بقره کارشناسی ارشد
نبی عبیداوی تکرار لفظی و معنایی در آیات و جملات قرآنی و حکمت آن کارشناسی ارشد 1395/11/18
جواد علی خانی نقد و بررسی مستندات روایی تفسیر المیزان-نیمه اول جزء دوم قرآن مجید کارشناسی ارشد 1394/11/28
حنان علویان بررسی متن و سند مقتل ابی مخنف کارشناسی ارشد 1390/06/29
کاظم مانع عماد مقارنة بین الفهم التفسیری عند الشیخ الطوسی و من سبقه من مفسری الشیعة دکتری
امل فریسات سیاق و نقد حدیث کارشناسی ارشد 1390/12/24
پژمان قاسمی بررسی تطبیقی دیدگاه های علامه طباطبایی و ابوزید در رابطه با مباحث علوم قرآنی کارشناسی ارشد
قاسم کردانی تحلیل سندی و محتوایی مقتل لهوف ابن طاووس کارشناسی ارشد 1398/06/26
مهستی محمدی کوشا بررسی تفسیری ضمایر اختلافی در قرآن کارشناسی ارشد 1396/07/04
عیسی محمودی مزرعاوی اعتبارسنجی روایات و اخبار مرتبط با نجاشی پادشاه حبشه در میراث حدیثی فریقین. دکتری
رویا مرداسی نقد و بررسی احادیث نهج الفصاحه (از حدیث 1401تا 1600) کارشناسی ارشد 1395/12/04
علوان مزرعه گونه شناسی و بررسی روایات تربیتی پنج جزء آخر قران کارشناسی ارشد
هدیه مسعودی صدر قرآن کریم و جری و تطبیق کارشناسی ارشد 1391/07/24
لطیفه مسعودی نژاد نقد و بررسی احادیث قدسی کارشناسی ارشد 1391/12/14
سعیده مهدوی تبار ترجمه و تحقیق تفسیر نور الثقلین (نیمه ی اول جزء یازدهم قرآن کریم) کارشناسی ارشد 1395/06/28
سید خلف موسوی ترجمه و تحقیق تفسیر نورالثقلین (نیمه اول جزء هفتم قرآن کریم) کارشناسی ارشد 1393/04/01
سیده زهرا موسوی بررسی ونقداحادیث نهج الفصاحه : منبع شناسی،رجال شناسی ،ترجمه وشرح واژه های غریب (شماره ی 201 تا400) کارشناسی ارشد 1392/07/27