نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام تسلیت به جناب آقای دکتر آبدانان، رئیس محترم دانشکده الهیات

پیام تسلیت به جناب آقای دکتر آبدانان، رئیس محترم دانشکده الهیات


پیام تسلیت به جناب آقای دکتر آبدانان، رئیس محترم دانشکده الهیات

جناب آقای دکتر آبدانان، ریاست محترم دانشکده الهیات

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه،

رحمت و غفران و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشکده الهیات