نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعطیلی دو روزه فعالیت دانشکده الهیات

تعطیلی دو روزه فعالیت دانشکده الهیات


تعطیلی دو روزه فعالیت دانشکده الهیات

 

به مناسبت محل آزمون بودن دانشکده الهیات برای برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها، این دانشکده در روزهای چهارشنبه 9 تیر و شنبه 12 تیر تعطیل خواهد بود.