نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشکده الهیات و معارف اسلامی


برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

متقاضیان گرامی مصاحبه دوره دکتری رشته زبان و ادبیات عربی، خواهشمند است بر اساس برنامه زمان بندی شده ذیل،  وارد جلسه مصاحبه شوند.
روز اول مورخ 22 خرداد ماه 1400 ساعت 9 تا 13 به ترتیب حروف الفبا (حرف الف تا  حرف  ر )
روز دوم مورخ 23 خردادماه 1400 ساعت 9 تا 13 به ترتیب حروف الفبا (حرف ز تا حرف غ )
روز سوم مورخ 24 خردادماه 1400 ساعت 9 تا 13 به ترتیب حروف الفبا (حرف ف  تا حرف  ی )
 
لینک گروه