دانلود صوتی قرآن کریم

دانلود تلاوت مجلسی کل قرآن کریم با صدای دلنشین استاد عبدالباسط 

مشخصات فایلها تعداد: 114 کیفیت: mp3 128 اندازه کل فایلها: 3.25GB 

    90- سوره بلد  

 

دریافت فایل صوتی

دانلود تلاوت کل قرآن کریم با قرائت دلنشین شیخ مشاری بن راشد العفاسی به صورت ترتیل با تفکیک سوره

اطلاعات حجم کل فایل ها: 1.6 گیگابایت 
اطلاعات برای دانلود بر روی هر لینک راست کلیک نماید و گزینه "Save Link" و یا "Save Target" را انتخاب کنید. 

فایل صوتی 1. دانلود قرائت سوره الفاتحه                     فایل صوتی 2. دانلود قرائت سوره البقره                 فایل صوتی 3. دانلود قرائت سوره آل عمران 
فایل صوتی 4. دانلود قرائت سوره النساء                      فایل صوتی 5. دانلود قرائت سوره المائده               فایل صوتی 6. دانلود قرائت سوره الأنعام 
فایل صوتی 7. دانلود قرائت سوره الأعراف                    فایل صوتی 8. دانلود قرائت سوره الأنفال                فایل صوتی 9. دانلود قرائت سوره التوبه 
فایل صوتی 10. دانلود قرائت سوره یونس                     فایل صوتی 11. دانلود قرائت سوره هود                 فایل صوتی 12. دانلود قرائت سوره یوسف 
فایل صوتی 13. دانلود قرائت سوره الرعد                     فایل صوتی 14. دانلود قرائت سوره إبراهیم             فایل صوتی 15. دانلود قرائت سوره الحجر 
فایل صوتی 16. دانلود قرائت سوره النحل                     فایل صوتی 17. دانلود قرائت سوره الإسراء             فایل صوتی 18. دانلود قرائت سوره الکهف 
فایل صوتی 19. دانلود قرائت سوره مریم                      فایل صوتی 20. دانلود قرائت سوره طه                  فایل صوتی 21. دانلود قرائت سوره الأنبیاء 
فایل صوتی 22. دانلود قرائت سوره الحج                      فایل صوتی 23. دانلود قرائت سوره المؤمنون           فایل صوتی 24. دانلود قرائت سوره النور 
فایل صوتی 25. دانلود قرائت سوره الفرقان                    فایل صوتی 26. دانلود قرائت سوره الشعراء           فایل صوتی 27. دانلود قرائت سوره النمل 
فایل صوتی 28. دانلود قرائت سوره القصص                   فایل صوتی 29. دانلود قرائت سوره العنکبوت           فایل صوتی 30. دانلود قرائت سوره الروم 
فایل صوتی 31. دانلود قرائت سوره لقمان                     فایل صوتی 32. دانلود قرائت سوره السجده            فایل صوتی 33. دانلود قرائت سوره الأحزاب 
فایل صوتی 34. دانلود قرائت سوره سبأ                       فایل صوتی 35. دانلود قرائت سوره فاطر                فایل صوتی 36. دانلود قرائت سوره یس 
فایل صوتی 37. دانلود قرائت سوره الصافات                   فایل صوتی 38. دانلود قرائت سوره ص                 فایل صوتی 39. دانلود قرائت سوره الزمر 
فایل صوتی 40. دانلود قرائت سوره غافر                       فایل صوتی 41. دانلود قرائت سوره فصلت             فایل صوتی 42. دانلود قرائت سوره الشوری 
فایل صوتی 43. دانلود قرائت سوره الزخرف                   فایل صوتی 44. دانلود قرائت سوره الدخان              فایل صوتی 45. دانلود قرائت سوره الجاثیه 
فایل صوتی 46. دانلود قرائت سوره الأحقاف                   فایل صوتی 47. دانلود قرائت سوره محمد              فایل صوتی 48. دانلود قرائت سوره الفتح 
  49. دانلود قرائت سوره الحجرات                      فایل صوتی 50. دانلود قرائت سوره ق                  فایل صوتی 51. دانلود قرائت سوره الذاریات 
فایل صوتی 52. دانلود قرائت سوره الطور                      فایل صوتی 53. دانلود قرائت سوره النجم               فایل صوتی 54. دانلود قرائت سوره القمر 
فایل صوتی 55. دانلود قرائت سوره الرحمن                    فایل صوتی 56. دانلود قرائت سوره الواقعه             فایل صوتی 57. دانلود قرائت سوره الحدید 
فایل صوتی 58. دانلود قرائت سوره المجادله                   فایل صوتی 59. دانلود قرائت سوره الحشر             فایل صوتی 60. دانلود قرائت سوره الممتحنه 
فایل صوتی 61. دانلود قرائت سوره الصف                      فایل صوتی 62. دانلود قرائت سوره الجمعه            فایل صوتی 63. دانلود قرائت سوره المنافقون 
فایل صوتی 64. دانلود قرائت سوره التغابن                    فایل صوتی 65. دانلود قرائت سوره الطلاق             فایل صوتی 66. دانلود قرائت سوره التحریم 
فایل صوتی 67. دانلود قرائت سوره الملک                     فایل صوتی 68. دانلود قرائت سوره القلم              فایل صوتی 69. دانلود قرائت سوره الحاقه 
فایل صوتی 70. دانلود قرائت سوره المعارج                    فایل صوتی 71. دانلود قرائت سوره نوح                فایل صوتی 72. دانلود قرائت سوره الجن 
فایل صوتی 73. دانلود قرائت سوره المزمل                    فایل صوتی 74. دانلود قرائت سوره المدثر             فایل صوتی 75. دانلود قرائت سوره القیامه 
فایل صوتی 76. دانلود قرائت سوره الإنسان                   فایل صوتی 77. دانلود قرائت سوره المرسلات        فایل صوتی 78. دانلود قرائت سوره النبأ
فایل صوتی 79. دانلود قرائت سوره النازعات                  فایل صوتی 80. دانلود قرائت سوره عبس              فایل صوتی 81. دانلود قرائت سوره التکویر 
فایل صوتی 82. دانلود قرائت سوره الإنفطار                   فایل صوتی 83. دانلود قرائت سوره المطففین         فایل صوتی 84. دانلود قرائت سوره الإنشقاق 
فایل صوتی 85. دانلود قرائت سوره البروج                    فایل صوتی 86. دانلود قرائت سوره الطارق             فایل صوتی 87. دانلود قرائت سوره الأعلی 
فایل صوتی 88. دانلود قرائت سوره الغاشیه                  فایل صوتی 89. دانلود قرائت سوره الفجر              فایل صوتی 90. دانلود قرائت سوره البلد 
فایل صوتی 91. دانلود قرائت سوره الشمس                 فایل صوتی 92. دانلود قرائت سوره اللیل               فایل صوتی 93. دانلود قرائت سوره الضحی 
فایل صوتی 94. دانلود قرائت سوره الشرح                   فایل صوتی 95. دانلود قرائت سوره التین               فایل صوتی 96. دانلود قرائت سوره العلق 
فایل صوتی 97. دانلود قرائت سوره القدر                     فایل صوتی 98. دانلود قرائت سوره البینه              فایل صوتی 99. دانلود قرائت سوره الزلزله 
فایل صوتی 100. دانلود قرائت سوره العادیات                فایل صوتی 101. دانلود قرائت سوره القارعه          فایل صوتی 102. دانلود قرائت سوره التکاثر 
فایل صوتی 103. دانلود قرائت سوره العصر                  فایل صوتی 104. دانلود قرائت سوره الهمزه           فایل صوتی 105. دانلود قرائت سوره الفیل 
فایل صوتی 106. دانلود قرائت سوره قریش                  فایل صوتی 107. دانلود قرائت سوره الماعون         فایل صوتی 108. دانلود قرائت سوره الکوثر