جمعه, 26 مرداد 1397

گروه های آموزشی دانشکده
اطلاعیه های آموزش دانشکده الهیات
اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان ورودی 96 مقطع کارشناسی اطلاعیه مهم - مهلت رفع نقص پرونده دانشجویان ورودی 96 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ 
۱۱:۵۹:۱۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۲۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
۹:۱۱:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۲۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
۹:۸:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ 
۱۳:۳۹:۳۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۹۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ 
۱۱:۲۷:۲۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۲۴
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ 
۱۱:۲۳:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۸۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ 
۱۱:۶:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۶۲
صفحه1از212.بعدي.برو

اخبار کتابخانه دانشکده الهیات
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۹۶
آدرس جدید ورود به سیستم کتابخانه تغییر Ip كتابخانه 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۵۹

اخبار مرتبط با دانشکده
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۲۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۹۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۸
صفحه1از6123456.بعدي.برو


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8