سه‌شنبه, 3 بهمن 1396

گروه های آموزشی دانشکده
اطلاعیه های آموزش دانشکده الهیات
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ 
۷:۵۴:۱۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۴
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ 
۸:۴۰:۲۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ 
۱۲:۶:۲۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ 
۱۲:۲:۵۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ 
۱۱:۲۷:۵۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۹۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ 
۸:۲۰:۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۸
اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان ورودی 96 مقطع کارشناسی اطلاعیه مهم - مهلت رفع نقص پرونده دانشجویان ورودی 96 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ 
۱۱:۵۹:۱۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۶
صفحه1از3123.بعدي.برو


اخبار کتابخانه دانشکده الهیات
كتابخانه دانشكده الهیات برگزار میكند: 
کتابخانه دانشکده الهیات برگزار میکند:
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۴
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۹۰
آدرس جدید ورود به سیستم کتابخانه تغییر Ip كتابخانه 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۸۲

اخبار مرتبط با دانشکده
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۴
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۶۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۹۳
صفحه1از512345.بعدي.برو


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8