دانشکده الهیات و معارف اسلامی. مهران شهرستانی صفحه اصلی
سه‌شنبه, 3 اسفند 1395

    

گروه های آموزشی دانشکده

اطلاعیه های آموزش دانشکده الهیات
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ 
۱۰:۲۸:۵۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۴
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ 
۱۴:۲۹:۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۳۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 
۱۴:۱۴:۳۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۱
صفحه1از3123.بعدي.برو

اخبار کتابخانه دانشکده الهیات
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۷
اخبار مرتبط با دانشکده
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۹
صفحه1از512345.بعدي.برو


مهران شهرستانی، مدیر وب سایت دانشکده الهیات و معارف اسلامی * دانشگاه شهید چمران اهواز*

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8